ОПП 2021

Освітньо-професійна програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" 2021року

Додаток до освітньо-професійної програми "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" 2021року

Навчальний план

Рецензії:

1.Рецензія

2.Рецензія

Профіль освітньої програми

Profile of the educational program

Пропозиції стейкхолдерів

Робочі програми:

ОК 1 Сучасна українська літературна мова

ОК 2 Українські історико-гуманітарні студії

ОК 3 Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

ОК 4 Теорія і практика правозастосування

ОК 5 Філософія

ОК 6 Педагогіка

ОК 7 Практичний курс англійської мови
ОК 8 Практичний курс (друга іноземна мова)

ОК 9 Теорія і практика перекладу (англійська мова)
ОК 10 Фонетика англійської мови

ОК 11 Стилістика англійської мови
ОК 12 Вступ до мовознавства

ОК 13 Теоретична граматика англійської мови

ОК 14 Лексикологія англійської мови

ОК 15 Історія української і зарубіжної літератури

ОК 16 Методика викладання іноземної мови
ОК 17 Навчальна практика

ОК 18 Практика перекладу писемного та усного мовлення

ОК 19 Педагогічна практика

ОК 20 Переддипломна практика

ОК 21 Кваліфікаційна робота

ОК 22 Атестаційний екзамен з англійської мови

ВК 1 Психологія

ВК 2 Основи економічних знань

ВК 3 Конфліктологія

ВК 4 Соціологія

ВК 5 Краєзнавство

ВК 6 Етика та естетика

ВК 7 Професійна риторика

ВК 8 Логіка

ВК 9 Місто як соціальна система

ВК 10 Політологія

ВК С1.1 Міжкультурна комунікація

ВК С1.2 Міжкультурна комунікація

ВК С1.3 Міжкультурна комунікація

ВК С2.1 Лінгвокраїнознавство

ВК С2.2 Лінгвокраїнознавство

ВК С2.3 Лінгвокраїнознавство

ВК П1.1 Аспектний переклад в галузі міського господарства. Переклад патентної документації.

ВК П1.2 Історія англійської мови

ВК П1.3 Риторика та культура мовлення

ВК П1.4 Протокол перекладача і перекладацький скоропис

ВК П1.5 Ділове спілкування в галузі міського господарства

ВК П1.6 Історія перекладу та перекладознавство

ВК П1.7 Переклад та редагування науково-технічної літератури

ВК П1.8 Курсова робота з риторики та культури мовлення

ВК П1.9 Курсова робота з історії англійської мови

ВК П2.1 Аспектний переклад в галузі міського господарства (друга іноземна мова)

ВК П2.2 Психолінгвістика

ВК П2.3 Історія другої мови

ВК П2.4 Основи прикладної лінгвістики

ВК П2.5 Реферування та редагування ділової кореспонденції

ВК П2.6 Переклад художньої літератури

ВК П2.7 Ділова англійська мова (переклад)

ВК П2.8 Курсова робота з галузевої термінології

ВК П2.9 Курсова робота з психолінгвістики

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Іноземна мова: спецкурс
(середній рівень)

ВК С 3.1
ВК С 3.2
ВК С 3.3

 


На сайті 139 гостей та 0 користувачів

Новости