ОПП 2019

Освітньо-професійна програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" 2019 року

Навчальний план

Рецензії:

1.Рецензія

2.Рецензія

ОК 1 Сучасна українська літературна мова

ОК 2 Українські історико-гуманітарні студії

ОК 3 Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

ОК 4 Теорія і практика правозастосування

ОК 5 Філософія

ОК 6 Педагогіка

ОК 7 Практичний курс англійської мови
ОК 8 Практичний курс (друга іноземна мова)

ОК 9 Теорія і практика перекладу (англійська мова)
ОК 10 Фонетика англійської мови

ОК 11. Лінгвокраїнознавство

ОК 12 Вступ до мовознавства

ОК 13. Історія англійської мови

ОК 14. Історія перекладу та перекладознавства

ОК 15 Історія української і зарубіжної літератури

ОК 16 Методика викладання іноземної мови

ОК 17 Навчальна практика

ОК 18 Практика перекладу писемного та усного мовлення

ОК 19 Педагогічна практика

ОК 20 Переддипломна практика

ОК 21 Кваліфікаційна робота

ОК 22 Атестаційний екзамен з англійської мови

 

ВК 1. Психологія

ВК 2. Основи економічних знань

ВК 3. Конфліктологія

ВК 4. Соціологія

ВК 5. Краєзнавство Слобожанщини

ВК 6. Етика та естетика

ВК 7. Професійна риторика

ВК 8. Інтелектуальна власність

ВК 9. Місто як соціальна система

ВК 10. Політологія

ВК С1.1 Міжкультурна комунікація

ВК С1.2 Соціолінгвістика

ВК С1.3 Стилістика англійської мови

ВК С2.1 Основи порівняльно-історичного мовознавства

ВК С2.2 Порівняльна лексикологія

ВК С2.3 Неологія

 

ВК П1.1 Аспектний переклад в галузі міського господарства. Переклад патентної документації

ВК П1.2 Теоретична граматика англійської мови

ВК П1.3 Лексикологія англійської мови

ВК П1.4 Протокол перекладача і перекладацький скоропис

ВК П1.5 Риторика та культура мовлення

ВК П1.6 Практика перекладу в галузі міського господарства (друга іноземна мова)

ВК П1.7 Ділове спілкування в галузі міського господарства

ВК П1.8 Переклад та редагування науково-технічної літератури

ВК П1.9 Курсова робота з лексикології англійської мови

ВК П1.10 Курсова робота з теоретичної граматики англійської мови

ВК П1.11 Медіадискурс

ВК П2.1 Аспектний переклад в галузі інформаційних технологій

ВК П2.2 Психолінгвістика

ВК П2.3 Галузева термінологія

ВК П2.4 Протокол перекладача і діловий етикет

ВК П2.5 Когнітивна лінгвістика

ВК П2.6 Реферування та редагування ділової кореспонденції

ВК П2.7 Граматичні та лексичні проблеми науково-технічного перекладу

ВК П2.8 Професійне спілкування в галузі інформаційних технологій

ВК П2.9 Курсова робота з галузевої термінології

ВК П2.10 Курсова робота з психолінгвістики

ВК П2.11 Основи прикладної лінгвістики

 

 


На сайті 72 гостя та 0 користувачів

Новости