ОПП 2018

Освітньо-професійна програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" 2018 року

Навчальний план

Рецензії:

1.Рецензія

2.Рецензія

Робочі програми:

ОК 1 Сучасна українська літературна мова

ОК 2 Історія України та української культури

ОК 3 Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

ОК 4 Основи права

ОК 5 Філософія

ОК 6 Історія освіти і науки

ОК 7 Практичний курс англійської мови
ОК 8 Практичний курс (друга іноземна мова)

ОК 9 Теорія і практика перекладу (англійська мова)
ОК 10 Фонетика англійської мови

ОК 11 Стилістика англійської мови
ОК 12 Вступ до мовознавства

ОК 13 Історія англійської мови

ОК 14 Соціолінгвістика

ОК 15 Історія української і зарубіжної літератури

ОК 16 Методика викладання іноземної мови
ОК 17 Навчальна перекладацька практика

ОК 18 Практика перекладу писемного та усного мовлення

ОК 19 Педагогічна практика

ОК 20 Переддипломна практика

ОК 21 Кваліфікаційна робота

ОК 22 Атестаційний екзамен з англійської мови

ОК 23 Педагогіка

 

ВК 1 Краєзнавство

ВК 2 Місто як соціальна система

ВК 3 Логіка

ВК 4 Політологія

ВК 5 Соціологія

ВК 6 Психологія

 

ВК С1.1 Міжкультурна комунікація

ВК С1.2 Історія перекладу і перекладознавства

ВК С1.3 Лінгвокраїнознавство

ВК С2.1 Основи порівняльно-історичного мовознавства

ВК С2.2 Порівняльна лексикологія

ВК С2.3 Неологія

 

ВК П1.1 Аспектний переклад в галузі міського господарства

ВК П1.2 Теоретична граматика англійської мови

ВК П1.3 Лексикологія англійської мови

ВК П1.4 Протокол перекладача і перекладацький скоропис

ВК П1.5 Риторика та культура мовлення

ВК П1.6 Практика перекладу у галузі міського господарства

ВК П1.7 Ділове спілкування в галузі міського господарства

ВК П1.8 Переклад та редагування науково-технічної літератури

ВК П1.9 Курсова робота теоретичної граматики англійської мови

ВК П1.10 Медіадискурс

ВК П2.1 Аспектний переклад в галузі інформаційних технологій

ВК П2.2 Психолігвістика

ВК П2.3 Галузева термінологія

ВК П2.4 Протокол перекладача і діловий етикет

ВК П2.5 Когнітивна лінгвістика

ВК П2.6 Реферування та редагування ділової кореспонденції

ВК П2.7 Граматичні та лексичні проблеми науково-технічного перекладу

ВК П2.8 Професійне спілкування в галузі інформаційних технологій

ВК П2.9 Курсова робота з психолінгвістики

ВК П2.10 Основи прикладної лінгвістики

 


На сайті 79 гостей та 0 користувачів

Новости