Студентська наука

                                                                                                         1335167089 x 3e0985da

Викладачі кафедри є керівниками студентів з підготовки до студентських наукових праць на щорічні конференції, які відбуваються в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, і учасників Всеукраїнських олімпіад.

Результати науково-дослідної праці кафедри іноземних мов відбито у звітах і матеріалах протоколів кафедри.

Студенти ХНУМГ імені О. М. Бекетова брали участь у Всеукраїнському науково-технічному семінарі ВТУЗ «Сучасні тенденції розвитку автомобільної, дорожньої та транспортної галузей промисловості» (на базі ХНАДУ), у міжнародних науково-практичних конференціях студентів і молодих учених ВТУЗ «Інтеграційні процеси та інноваційні технології», «Досягнення й перспективи технічних наук» (ХНАДУ), Усеукраїнській студентській оілмпіаді з англійської мови для немовних ЗВО (ХНПУ імені Г. С. Сковороди), Міжнародному форумі (ХДТУСГ ім. Василенка), Міжнародній конференції молодих вчених (НЮУ імені Ярослава Мудрого), Усеукраїнській олімпіаді з німецької мови для немовних університетів (НТУ «ХПІ»).

Викладачі кафедри є керівниками студентів у підготовці до студентських наукових робіт на щорічні конференції, які відбуваються в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Так, у студентській науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст» на базі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018–2019 навч. року в німецькій секції репрезентовано п’ять доповідей студентів спеціальності «Філологія»; 2019–2020 навч. року – 19 доповідей студентів спеціальності «Філологія» в німецькій секції та 9 доповідей у французькій секції; 2020–2021 навч. року – п’ять доповідей студентів спеціальності «Філологія» в англійській секції.

На кафедрі є щорічним Міжнародний форум іноземними мовами «Молоді дослідники у глобалізованому світі: перспективи та виклики» (Forum For Young Researchers «Young Researchers In The Global World: Vistas  And  Challenges», де участь беруть як студенти-філологи, так і студенти інших спеціальностей. Форум допомагають проводити наші партнери: Центр преси, освіти та культури посольства США в Україні, Canadian  College of  English  Language  (Канада), Deutscher  Akademischer  Austauschdienst DAAD, L’agence  Campus  France, Лінгвістичний центр REAN (Канада) та ін.

Також 2019 року студенти-філологи взяли участь у XV Всеукраїнській науково-методичній конференції молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2019: проблеми й рішення» в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в місті Миколаєві.

Відзначмо ще: 2021 року доцент кафедри  іноземних  мов  Моштаг Є. С. була другим керівником  курсової  роботи студентки ІІІ курсу спеціальності «Філологія»  Українського  державного  університету залізничного транспорту на тему «Англійські  фразеологічні  одиниці як відображення  ментальності  англійської нації».

Слід відзначити співпрацю кафедри іноземних мов ХНУМГ імені О. М. Бекетова з Посольством США в Україні, за програмами якого відбувалися семінари зі студентами нашого університету й викладачами нашого та інших закладів вищої освіти з підвищення рівня володіння англійської мови та з методики викладання іноземних мов і літератури. Ці семінари в очному й дистанційному режимах проводили такі представники американських університетів, як Чарльз Сенкевич, Шон Хікс, доктор Ніллі.

.


На сайті 127 гостей та 0 користувачів

Новости