Наши публикации

 Підручники і навчальні посібники:

1. Academic and Professional Communication (Навчаймось академічному та професійному спілкуванню): навч. посібник для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів. / О. Л. Ільєнко, Жук Л.Я., Ємельянова Є.С.– Харків: «Міськдрук». – 2011. – 268 с.

2. English in Business Communication = Англійська мова ділової комунікації: навч. посіб. / О. Л. Ільєнко,  О. І. Зелінська,  О. П. Лисицька, С.С. Микитюк, Т.Ю. Мороз, І.А. Семьонкіна.  – Харків: СПДФО Степанов В.В. – 2013. – 90 с.

3. English for Electrical Engineers = Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навч. посіб. / С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва, О. Л. Ільєнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – 246 с. 


На сайті 57 гостей та користувачі відсутні

Новости