VII Міжнародний форум «Молоді дослідники у глобалізованому світі: досягнення й виклики»

178200689 3900406866701857 8899414628123411477 n

MicrosoftTeams image 10

Кафедра іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова організувала та 23 квітня 2021 року провела в дистанційній формі (конференція Microsoft Teams) VII Міжнародний форум «Молоді дослідники у глобалізованому світі: досягнення й виклики» («YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES»).

До Оргкомітету Форуму надійшло понад 150 тездоповідей, у яких розглянуто питання відповідно до тем секцій.

На Форумі працювали такі секції:

  1. Сучасні проблеми розвитку демократичного суспільства. Демократія через закон.
  2. Інноваційні тенденції розвитку менеджменту й туристичного бізнесу.
  3. Сучасний розвиток економіки та фінансової безпеки.
  4. Новітні дослідження в галузі інженерії, екології та архітектури.
  5. Мовознавчі дослідження. Проблеми перекладання. Інноваційні методи викладання англійської мови в закладах вищої та середньої освіти.

Партнери заходу:

– Регіональний офіс англійської мови, Посольство США в Україні;

– Південно-Моравський освітній центр (Брно, Чеська Республіка);

– Асоціація викладачів англійської мови в Україні (TESOL-Ukraine);

– Центр іноземних мов ХНУМГ імені О. М. Бекетова.

У роботі конференції взяли участь:

1) представники шести іноземних держав (США, Великобританія, Канада, Чеська Республіка, Польща, Естонія), серед яких:

– пан Шон Майкл Хікс (США), який від жовтня 2020 р. дистанційно працює викладачем на кафедрі іноземних мов Харківського національного університету імені О. М. Бекетова за програмою Центру суспільних зв’язків Посольства США в Україні, який у своєму зверненні до учасників конференції підкреслив важливість знань і вмінь спілкуватися іноземними мовами у глобалізованому світі;

– пан Мартін Хорн (Південно-Моравський освітній центр, Брно, Чеська Республіка);

– пані Зоя Волинська, директор з розвитку та управління продуктами, Aquyre Biosciences (Бостон, США);

– Оксана Тарабановська, викладач англійської мови (Канада);

– Барбара Текіелі, Варшавська міська рада.

2) студенти й аспіранти, викладачі спеціальних кафедр і кафедр іноземних мов із регіонів України (Харків, Київ, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Бердянськ, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів), які представляють:

– Харківський національний університет імені О. М. Бекетова (м. Харків);

– Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» (м. Київ);

– Інститут технічної теплофізики НАН України (м. Київ);

– Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків);

– Львівський національний університет імені І. Франка (м. Львів);

– Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро);

– Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);

– Харківський національний державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків);

– Запорізький національний університет (м. Запоріжжя);

– Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ);

– Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (Івано-Франківськ);

– Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів);

– Національну академію Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) та ін.

Серед учасників також доктори й кандидати наук, професори, доценти, старші викладачі й викладачі провідних закладів вищої освіти України.

Студенти разом зі своїми науковими керівниками (викладачами фахових кафедр) і консультантами з кафедр іноземних мов обговорили багато важливих проблем у правовій та економічній сферах, у галузях архітектури, інженерії, екології, мовознавства, міжкультурної комунікації, методики викладання. Запропонували також багато нових гіпотез, ідей, виявили нові досягнення й ризики у розвитку світового господарства, національних правових систем та економік, обґрунтували шляхи розв’язання актуальних проблем. Кожен виступ супроводжувався презентацією, оформленою англійською мовою. Відбувалися дискусії, у яких студенти жваво обговорювали доповіді й презентації інших учасників.

Важливо підкреслити, що всі доповіді й обговорення здійснено саме англійською мовою, оскільки сьогодні актуальними є проблеми міжкультурної наукової комунікації, яка сприяє обміну корисними ідеями й технологіями, швидшому поширенню інновацій і розвитку сучасної української науки. Проведення такого заходу, за відгуками його учасників, не тільки активізує науково-дослідницьку діяльність, але й заохочує вивчати англійську як мову міжнародного спілкування.

Як результат проведення VII Форуму молодих дослідників «Молоді дослідники у глобалізованому світі: досягнення й виклики» буде видано збірник тез доповідей (у друкованому й електронному вигляді).

Матеріали конференції файли+відео доступні за посиланнями:

1.Contemporary Issues оf Democratic Society Development. Democracy Through Law. Innovative Trends оf Management аnd Tourism Business Development. Modern Developments of Economics аnd Financial Security.

Матеріали конференції: https://bit.ly/328Lcpu

2.Latest Achievements іn Engineering. Ecology аnd Architecture.

Матеріали конференції: https://bit.ly/3s97MZr

3.Innovative Methods оf Teaching English аt Higher аnd Secondary Educational Establishments.

Матеріали конференції: https://bit.ly/3dbT2F6

4.Linguistic aspects in translation.

Матеріали конференції: https://bit.ly/3mHMxN6

MicrosoftTeams image

MicrosoftTeams image 3

MicrosoftTeams image 13

MicrosoftTeams image 12

MicrosoftTeams image 11

MicrosoftTeams image 8

MicrosoftTeams image 7

MicrosoftTeams image 5


На сайті 95 гостей та користувачі відсутні

Новости