Захист дипломів 2021-2022 н.р.

photo 2022 07 04 11 42 16

23, 24, 25 червня 2022 року стало визначною датою для кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Саме в ці дні відбувся перший захист дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Екзаменаційна комісія працювала у такому складі: голова комісії д.пед.н., доц. Ільєнко О.Л., члени комісії: к.філол.н., доц. Моштаг Є.С., к.філол.н., доц. Осінська М.С, к.пед.н., доц. Крохмаль А.М. та секретар комісії к.пед.н. доц. Риженко М.В.

На захист було представлено 30 робіт, які присвячені актуальним питанням філології та перекладу.

Під час захисту диплому студент повинен довести, що у процесі створення дипломної роботи були проведені власні дослідження, які дозволяють запропонувати варіанти розв'язання наукової проблеми, що розглядалась. Авторство та впевненість у результатах свого дослідження є найбільш важливим, тому під час дискусії студентам необхідно було надати вичерпні відповіді на питання членів комісії, пов'язані зі змістом роботи. Тематика наукових питань, що розглядалися у дипломних роботах, була дуже різноманітною – вона включала розгляд структурно-семантичних, граматичних, стилістичних особливостей текстів офіційних документів, текстів наукового, науково-популярного, публіцистичного та художнього стилів англійської мови та особливості перекладацьких трансформацій при перекладі вказаних текстів українською мовою.

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що викладацький склад кафедри іноземних мов готує висококваліфікованих бакалаврів спеціальності 035 «Філологія», які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.

Для молоді ця дата не тільки ознаменувала завершення цікавого студентського життя завдовжки чотири роки, а й стала початком нового шляху, що триватиме ціле життя. На жаль, важкі події, які відбуваються зараз, не дали змогу зустрітися випускникам , і захист дипломних робіт вони проходили дистанційно із різних куточків нашої країни та зарубіжжя. Перед випускниками, які стали фахівцями із спеціальності, яка користується великим попитом на ринку праці, відкриті всі двері в сфері філології, викладацької та перекладацької діяльності.

Вітаємо випускників спеціальності 035 «Філологія» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!

photo 2022 07 04 11 42 13

photo 2022 07 04 11 42 15

photo 2022 07 04 11 42 18


На сайті 120 гостей та 0 користувачів

Новости